, Enfermera. CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela) Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil. Servizo Galego de Saúde (SERGAS).