SUY, M. Reseña de Les dones i les professions sanitàries al llarg de la història, de Monserrat Jiménez Sureda. Cultura de los Cuidados, [S. l.], v. 23, n. 53, p. 340–342, 2019. DOI: 10.14198/cuid.2018.53.32. Disponível em: https://culturacuidados.ua.es/article/view/2019-n53-rese%C3%B1a-de-les-dones-i-les-professions-sanitaries-al.%20l. Acesso em: 30 sep. 2023.