Suy, M. (2019). Reseña de Les dones i les professions sanitàries al llarg de la història, de Monserrat Jiménez Sureda. Cultura De Los Cuidados, 23(53), 340–342. https://doi.org/10.14198/cuid.2018.53.32