(1)
Daniel, D. G. M.; Fernando Guedes, F. J. G. da S. J.; Larissa, L. A. de A. L.; Claudete, C. F. de S. M. Craving De Crack: Una revisiĆ³n De La Literatura. Cul. Cuid. 2014, 118-127.