(1)
Signes Molinés, M. El Gotero. Cul. Cuid. 1998, 8-14.